Utsläppshandel EU ETS

Utsläppshandel.se ger samlad och övergripande information om handel med utsläppsrätter inom EU.

Energimyndigheten administrerar den svenska delen av Unionsregistret. Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet, fattar beslut om tilldelning av  utsläppsrätter, är tillsynsmyndighet och ansvarar för uppföljning av företagens årliga rapportering av utsläpp av växthusgaser.

Nyheter

 

 

2019-09-26 Regeringen har fattat beslut om att inte ändra omfattningen av det s.k. Opt-in-beslutet under tilldelningsperioden 2021-2025

 


  Viktiga datum

 

20 maj 2021, klockan 9.30

Webbinarium om förbättringsrapportering. 

15 januari 2021 
Sista dag att anmäla nedläggning för anläggningar som ansökt om tilldelning

31 mars 2021
-Sista dag att lämna verifierad utsläppsrapport i E-CO2
-Sista dag att lämna verifierad verksamhetsnivårapport i Naturvårdsverkets e-tjänst
-Sista dag att notera årsutsläppet i Unionsregistret

30 april 2021
Sista dag att överlämna utsläppsrätter motsvarande årsutsläppet 2020 i Unionsregistret

30 juni 2021
Sista dag att lämna in förbättringsrapport i ETS-portalen (om det krävs enl. art. 69 MRR)