Så används Viltvårdsfonden

Alla som jagar i Sverige ska betala viltvårdsavgiften. Avgifterna samlas i viltvårdsfonden och regeringen fattar beslut om hur viltvårdsfonden ska användas.