För ackrediterad kontrollör

De ackrediterade kontrollörerna spelar en viktig roll för handelssystemets funktion. Kontrollörer svarar för verifieringen av företagens årliga utsläppsrapporter och godkänner den med utsläppsrapporten överensstämmande utsläppssiffra som företaget ska ange i Unionsregistret. Kontrollörer ska även verifiera företagens tilldelningsansökningar.

Krav på kontrollörens kompetens

Kontrollörerna ska vara ackrediterade av något av de nationella ackrediteringsorganen. I Sverige är det SWEDAC som ackrediterar kontrollörerna. De ackrediterade kontrollörerna ska uppfylla de krav och följa de regler som anges i EU-kommissionens EU-förordning om ackreditering och verifiering inom EU ETS.

Om ackrediteringen (SWEDAC:s webbplats)

Till EA:s webbplats (European Organization for Accreditation)

Tillstånd och övervakning av utsläpp

Kontrollörer behöver ha detaljkunskap om det regelverk som reglerar de enskilda företagens tillstånd samt tillhörande övervakningsplaner. Ansökan om tillstånd och godkännandet av övervakningsplaner handläggs av Naturvårdsveket.

Tillstånd till utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverkets webbplats)

Förbättringsrapportering (Naturvårdsverkets webbplats)

Övervakning av utsläpp (Naturvårdsverkets webbplats)

Rapportering och verifiering av utsläpp

Reglerna som ligger till grund för företagens utsläppsrapporter återfinns i EU-kommissionens förordning om övervakning och rapportering. Naturvårdsverket är behörig myndighet för rapportering och verifiering och samarbetar med Swedac i den vägledning som riktas till kontrollörerna.

Om rapportering och verifiering av utsläppen (Naturvårdsverkets webbplats)

Godkännande av noterat årsutsläpp i Unionsregistret

Det är den ackrediterade kontrollörens uppgift att varje år senast den 31 mars godkänna den utsläppssiffra som verksamhetsutövaren noterat i Unionsregistret. Om årsutsläppet inte blir godkänt i tid så spärras anläggningskontot för utgående transaktioner till dess att ett godkänt årsutsläpp finns för anläggningen.

Om Unionsregistret (Energimyndighetens webbplats)

Tilldelning av utsläppsrätter

Även den verksamhetsutövare som ansökt om fri tilldelning av utsläppsrätter behöver anlita kontrollörer. Från och med den fjärde handelsperioden gäller nya regler för ansökan om tilldelning samt årlig rapportering och verifiering av de uppgifter som ligger till grund för tilldelningen. Ansökan om tilldelning handläggs av Naturvårdsverket, som även ansvarar för ett antal relaterade ärenden.

Tilldelning av utsläppsrätter för 2021–2030 (Naturvårdsverkets webbplats)

Statistik

Den 15 maj varje år presenterar Energimyndigheten en lista över företagens rapporterade utsläpp samt överlämnade utsläppsrätter, så kallad fullgörandelista. Naturvårdsverket tillhandahåller statistik över utsläpp per anläggning och år samt mängden tilldelade utsläppsrätter.

Fullgörandelistan (Energimyndighetens webbplats)

Statistik över utsläppen från svenska företag inom handelssystemet (Naturvårdsverkets webbplats)