Kontakta oss

Nedan finns kontaktuppgifter till handläggare som arbetar med handel med utsläppsrätter.

Energimyndigheten ansvarar för den svenska delen av Unionsregistret, registret för utsläppsrätter. Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet, tillsynsmyndighet och beslutar om tilldelning av utsläppsrätter. SWEDAC är Sveriges nationella ackrediteringsorgan och ackrediterar kontrollörer som är aktiva inom handelssystemet.

Kontaktuppgifter Naturvårdsverket

E-post: EUETS@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 00 (växeln)

Kontaktuppgifter Energimyndigheten

E-post: utslappshandel@energimyndigheten.se

Telefon: 016-544 23 00 (telefontider: måndag – torsdag 9-11 samt 13-15)

Kontaktuppgifter SWEDAC

Telefon: 0771-99 09 00 (växeln)