Vägledning om utsläppshandel

Naturvårdsverket vägleder myndigheter, företag och andra organisationer som berörs av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter (handelslagen). Flertalet rättsakter har ändrats eller är under utveckling inför kommande handelsperiod (2021-2030).

Sidan senast uppdaterad: 14 februari 2019Sidansvarig: Kristin Gunnarsson