För anläggningar – krav på tillstånd, rapportering av utsläpp och utsläppsrätter

Här hittar du information om vilka stationära anläggningar som ingår i systemet för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Vi informerar även om vad du som verksamhetsutövare behöver känna till för att leva upp till kraven om tillstånd samt övervakning, rapportering och verifiering av utsläppen.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek

Sidan senast uppdaterad: 13 oktober 2020Sidansvarig: Olle Palmqvist