Vägledning om utsläppshandel

Naturvårdsverket ansvarar på uppdrag av regeringen för en rad områden inom EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS. Vi är även ansvarig myndighet för Corsia, vilket är ett styrmedel som rör flygbranschen. Vi vägleder företag och andra organisationer som berörs av regelverken. Vissa frågor relaterat till utsläppshandeln ansvarar andra myndigheter för.

Vägledning

Lagstiftning

Refererensbibliotek

Sidan senast uppdaterad: 27 november 2020Sidansvarig: Kristin Gunnarsson