Miljöprövning

Den som bedriver miljöfarlig verksamhet kan ha tillstånds- eller anmälningsplikt för sin verksamhet. I Sverige finns cirka 6 000 tillståndspliktiga verksamheter. Här finns stöd vid tillämpningen av miljöprövningsförordningen (MPF).

Vägledning

Lagstiftning

Bakgrund

Sidan senast uppdaterad: 26 november 2020Sidansvarig: Petter Larsson Garcia