Avgifter för tillsyn och prövning

Myndigheterna har rätt att ta betalt av verksamhetsutövare för tillsyn och vid tillståndsprövning. Bestämmelserna har sin grund i principen att förorenaren betalar.