Internationella utvecklingsprojekt för hållbar plastanvändning

Naturvårdsverket har utlyst bidrag för finansiering av utvecklingsprojekt i BRIICS-länderna.

Sidan senast uppdaterad: 19 april 2021Sidansvarig: Helén Klint