Utlysning av projektbidrag för innovationstävling

Naturvårdsverket utlyser medel till projektbidrag för att driva och genomföra en innovationstävling i samverkan med Vinnova och Formas om naturbaserade lösningar och ekosystemtjänster i utemiljöer.

Sidan senast uppdaterad: 22 juni 2021