Fågeltaxering 2019

I Sverige häckar ungefär 250 fågelarter och de allra flesta av dessa följs av Svensk Fågeltaxerings olika delprogram genom systematiska räkningar runt om i landet. De senaste tio åren har 19 % av de 200 vanligaste fågelarterna ökat i antal och 15 % har minskat. Bland 12 däggdjursarter överväger ökningarna något.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2021Sidansvarig: David Schönberg Alm