Antalet fåglar i Sverige följs genom strikt systematiska räkningar – även större däggdjur räknas

I Sverige häckar ungefär 250 fågelarter och för de allra flesta finns numera systematiskt insamlade data om hur deras antal förändras. För de drygt 200 vanligaste arterna är det 17 % som ökat i antal och 19 % som minskat i antal de senaste 10 åren. Detta är en försämring av läget sedan året före.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2021Sidansvarig: David Schönberg Alm