Jämn fördelning mellan ökande och minskande arter de senaste 10 åren

Av de drygt 200 fågelarter som gått att följa med nationella systematiska data de senaste 10 åren är det 24% som ökat i antal och 21 % som minskat i antal. För övriga 55% av arterna går inga säkra förändringar att urskilja.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2021Sidansvarig: David Schönberg Alm