Fortsatt tufft för fåglarna i jordbrukslandskapet

De senaste tio åren är det något fler arter som minskat än som ökat i antal i Sverige. Sämst går det för fåglarna i jordbrukslandskapet, där arter som sånglärka och tofsvipa har det fortsatt svårt. Havsörn, röd glada och trana är några arter som fortsätter öka.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2021Sidansvarig: David Schönberg Alm