Det går dåligt för Sveriges sparvar

Flera fröätande småfågelarter som gulsparv, ortolansparv, videsparv och sävsparv har minskat kraftigt i Sverige de senaste åren.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2021Sidansvarig: David Schönberg Alm