Ytterligare en kall vinter i fågelvärlden

Vintern 2010/2011 verkar inte ha haft samma svåra effekt på köldkänsliga arter (häger, gärdsmyg och kungsfågel) som föregående vinter.

Sidan senast uppdaterad: 15 februari 2021Sidansvarig: David Schönberg Alm