Fortsatt starkt stöd för att skydda natur

För fjärde året i rad visar en nationell undersökning som Naturvårdsverket låtit göra att det finns ett starkt stöd hos allmänheten för att skydda natur. I årets undersökning instämmer 98 procent helt eller delvis i att det är viktigt att skydda natur. Drygt hälften instämmer helt eller delvis i att nationalparker och naturreservat är viktiga för deras utomhusaktiviteter.