Samlad förvaltningsplan för björn, varg, järv och lodjur

Med utgångspunkt från befintliga förvaltningsplaner ska Naturvårdsverket under 2021 ta fram en samlad nationell förvaltningsplan för björn, varg, lodjur och järv. Planen ska gälla för perioden 2022 - 2027.