Träd i kulturlandskap

Få miljöer är så artrika som gamla och grova lövträd i kulturlandskapet. De trädmiljöer som finns i det svenska kulturlandskapet är i flera avseenden unika i ett internationellt perspektiv. Nu behövs mer vård och ett starkare skydd.