Samiska rättigheter och områdesskydd

Naturvårdsverket har uppdaterat och fördjupat vår kunskap om förhållandet mellan samiska rättigheter och skydd av områden som nationalparker och naturreservat.