Arbetet med invasiva främmande arter i Sverige

Invasiva främmande arter kan orsaka stor skada på miljön. Sverige arbetar i första hand förebyggande för att minska riskerna.