Genetiskt modifierade organismer

Genetiskt modifierade organismer, GMO, är organismer vars arvsmassa förändrats med hjälp av genteknik.