Naturum ökar kunskap och intresse för naturen

En ny undersökning visar att över 90 procent är nöjda med sitt besök på Sveriges naturum och 84 procent tycker att besöket har gett dem ökad kunskap om naturen.