Åtgärdsprogram har flerdubblat antalet humlepälsbin

Det akut hotade humlepälsbiet har börjat återhämta sig efter satsningar på bihotell och fasadrenoveringar med ”bivänliga” material.