Allt fler använder Naturvårdsverkets lavinprognoser

Intresset ökar stadigt för Naturvårdsverkets tjänst lavinprognoser.se, som syftar till att förebygga lavinolyckor och öka kunskaperna om lavinfara.