Uppdaterad vägledning om platsbesök under coronapandemin

Naturvårdsverket bedömer utifrån rådande läge med smittspridningen av covid-19 att undantag från fysiska platsbesök är möjligt vid verifiering av utsläppsrapporter och verksamhetsnivårapporter avseende verksamhetsåren 2020 respektive 2019–2020.

Verifierarens riskanalys avgör om ett fysiskt platsbesök är nödvändigt för att kunna lämna ett verifieringsutlåtande för rapporten i fråga. Ingen anmälan till Naturvårdsverket krävs för att tillämpa undantaget.

Naturvårdsverkets vägledning om platsbesök vid verifiering under covid-19 (pdf 145 kB)