Röstning om ytterligare ändringar i MRR och AVR pågår till den 25 november

EU-förordningarna om övervakning och rapportering (MRR) respektive ackreditering och verifiering (AVR) kommer att förändras ytterligare inför den 4e handelsperioden (2021-2030). EU-kommissionen har nu lagt fram ett slutligt förslag som nu röstas av medlemsstaterna via så kallat skriftligt förfarande. Röstningen avslutas den 25 november. 

Här kan du se de förslag som EU-kommissionen lagt fram: