Ny vägledning om platsbesök vid covid-19

Naturvårdsverket har publicerat en ny vägledning om möjligheterna till undantag från fysiska platsbesök vid verifiering av utsläppsrapporter och verksamhetsnivårapporter avseende verksamhetsåren 2020 respektive 2019–2020.

Till hjälp att planera och utföra virtuella platsbesök återges också ett antal exempel på tänkbara aktiviteter och risker med distansverifiering, hämtade ur ett utkast på ny vägledning från kommissionen.