Från 1 januari 2021 gäller en ny utgåva av MRR med nummer 2018/2066. Naturvårdsverket har publicerat en vägledning som beskriver ändringarna i MRR och hur verksamhetsutövare kan bedöma om de berörs av dessa: