Ny lag och förordning har publicerats i Svensk författningssamling

2020-12-11: 

Regeringen har den 11 december 2020 publicerat ny lag och förordning i Svensk författningssamling:

Lag (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser (pdf)

Förordning (2020:1180) om vissa utsläpp av växthusgaser (pdf)

Lagen och förordningen träder i kraft 1 januari 2021 och ersätter lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter respektive förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter.