Information om hållbarhetsbesked inom EU ETS

2021-07-06:

Naturvårdsverket får många frågor just nu kring kopplingen mellan hållbarhetslagen (2010:598) och EU ETS och går därför ut med detta informationsutskick. Ytterligare vägledning kommer att komma efter sommaren.

Hållbarhetsbesked inom EU ETS

Alla anläggningar som förbränner biobränslen inom EU ETS kommer behöva visa att hållbarhetskriterier enligt det omarbetade förnybartdirektivet är uppfyllda enligt nya regler som gäller inom EU ETS från 1 januari 2022. Naturvårdsverket kommer kräva att verksamhetsutövare för berörda anläggningar har ett hållbarhetsbesked utfärdat av Energimyndigheten i enlighet med hållbarhetslagen (2010:598) som bevis på att hållbarhetskriterierna är uppfyllda. Vad detta innebär i praktiken beror på vilka regler i hållbarhetslagen som gäller för anläggningen: 

  • Många anläggningar i EU ETS är också rapporteringsskyldiga enligt 3 kap. 1 § 1-4 hållbarhetslagen. De hållbarhetsbesked som sådana rapporteringsskyldiga anläggningar får om de uppfyller kraven i hållbarhetslagen gäller också för kraven i EU ETS. 
  • Anläggningar som inte omfattas av ovanstående kommer behöva ansöka om s.k. frivilliga hållbarhetsbesked hos Energimyndigheten. Detta gäller t.ex. anläggningar som förbränner fasta biobränslen men har en installerad tillförd effekt på under 20 MW och därmed inte är rapporteringsskyldiga enligt 3 kap. 1 § 1-4 hållbarhetslagen. Eftersom reglerna inom EU ETS börjar gälla först 1 januari 2022 behöver detta göras först senare, Naturvårdsverket återkommer med mer vägledning. 

Mer information om hållbarhetslagen finns på Energimyndighetens webbplats:

Hållbarhetslagen (energimyndigheten.se) 

Anmäla rapporteringsskyldighet

Energimyndigheten uppmanar aktörer som är skyldiga att inneha hållbarhetsbesked enligt 3 kap. 1 § 1-4 hållbarhetslagen att anmäla sig inom två veckor från det att lagen träder i kraft (eller skyldigheten inträder). Energimyndigheten har publicerat en nyhet om detta som innehåller mer information.

Anmäla om rapporteringsskyldighet enligt hållbarhetslagen (energimyndigheten.se) 

Även de aktörer som vill ansöka om ett frivilligt hållbarhetsbesked kan redan nu anmäla sig genom formuläret som finns under länken ovan. I anmälan anges då att man ansöker om hållbarhetsbesked av annat skäl.