EU-kommissionen har publicerat utkast på förordning med nya riktmärken

2020-12-10:

EU-kommissionen har publicerat ett utkast på en förordning som anger nya riktmärken för tilldelningsperioden 2021–2025.

Förordningen ligger ute för ett så kallad öppet samråd där allmänheten har möjlighet att lämna synpunkter senast den 4 januari 2021.

Emissions trading system – benchmarks for free allocation of emission allowances in 2021-25