2020-12-18
Dokumentation från webbinarium om ansökan om behörighet till EU ETS Reporting Tool

Den 18 december 2020 kl. 13-15 genomförde Naturvårdsverket ett webbinarium med information om förberedelser inför införandet av EU ETS Reporting Tool.

Du hittar presentationen och även en inspelning från detta tillfälle nedan.

Agenda

  • Övergripande information om övergången till EU ETS Reporting Tool och vad som omfattas av det nya systemet
  • Hur du ansöker om behörighet till systemet, inkl. demo av Naturvårdsverkets e-tjänst för detta ändamål
  • Nya rutiner för fullmaktshantering gällande ETS-ärenden när Naturvårdsverket är ansvarig myndighet
  • Information om EU Login