2020-12-01 Dokumentation från informationsdag för verksamhetsutövare med fasta anläggningar

Agenda

Ladda ner program (pdf)

09.30–09.45 Inledning

 • Uppkoppling och allmän teknisk info, Susana Municio, Naturvårdsverket
 • Naturvårdsverket hälsar välkomna, Fredrik Hannerz, enhetschef Utsläppshandelsenheten

Film 1, Fredrik Hannerz (Youtube)

09:45–10:00 Regeringskansliet informerar (Johan Gannedahl)

Film 2, Johan Gannedahl (Youtube)

10:10–11:00 Information om kontoföring (Sharmin Chian/Erik Olsson, Energimyndigheten)

 • Regler inför nästa handelsperiod
 • Förändringar i unionsregistret

Film 3, Energimyndigheten (Youtube)

Presentation pass 3 (pdf 1 MB)

11:00–11:30 Allmän information om utvecklingen inom EU ETS

 • Ny svensk lag och förordning (Ulla Jennische, Naturvårdsverket)
 • Schweizlänkningen & Brexit (Olle Palmqvist, Naturvårdsverket)

Film 4, Ulla Jennische (Youtube)

Presentation pass 4 (pdf 77 kB)

Film 5, Olle Palmqvist (Youtube)

Presentation pass 5 (pdf 211 kB)

12:30–13:30 Fri tilldelning av utsläppsrätter (Johan Wickström, Khaled Khamchane och Linus Johansson, Naturvårdsverket)

 • Statusuppdatering angående processen för hantering av fri tilldelning inför nästa handelsperiod
 • Övervakningsmetodplaner
 • Verksamhetsnivårapportering

Film 6 a, Johan Wickström, Naturvårdsverket (Youtube)

Film 6 b, Khaled Khamchane, Naturvårdsverket (Youtube)

Film 6 c, Linus Johansson, Naturvårdsverket (Youtube)

Presentation pass 6 (pdf 527 kB)

13:30–14:00 Nya IT-system för EU ETS (Kristin Gunnarsson, Naturvårdsverket)

Film 7, Kristin Gunnarsson (Youtube)

Presentation pass 7 (pdf 154 kB)

14:15–15:00 Förändringar i EU-lagstiftningen (Emil Lindgren, Naturvårdsverket)

 • Nya MRR och AVR
 • Mätningsbaserad metod (CEMS)
 • Hållbarhetskriterier
 • Biogas på naturgasnät

Film 8, Emil Lindgren (Youtube)

Presentation pass 8 (pdf 213 kB)

15:00–15:30 Övervakning, rapportering, tillsyn (Amanda Hagerman, Naturvårdsverket)

 • Att tänka på inför utsläppsrapportering 2020
 • När ska man förbättringsrapportera?
 • Hur ser Naturvårdsverkets planer på tillsyn ut för 2021?
 • Undantag från platsbesök vid verifiering 2020

Film 9, Amanda Hagerman (Youtube)

Presentation pass 9 (pdf 185 kB)