2019-12-16 Dokumentation från informationsdag för flygoperatörer om ETS och Corsia

Program och presentationer

Presentationer (pdf 2 MB)

10.00 – 10.40 (Therése Sjöberg, Transportstyrelsen, Carola Lindberg, Energimyndigheten och Olle Palmqvist, Naturvårdsverket)
Allmän uppdatering om Corsia

10.40 – 11.15 (Olle Palmqvist, Naturvårdsverket)
ETS & Corsia – reglerna för övervakning, rapportering och verifiering

11.15 – 11.30 (Jens Månsson, Naturvårdsverket)
ETS & Corsia – planer för nytt IT-system

11.30 – 11.45 (Titti Norlin och Maria Johansson, Energimyndigheten)
ETS – om Unionsregistret

11.45 – 12.00 (Olle Palmqvist, Naturvårdsverket)
Om Brexit, länkningen med Schweiz och översynen av nationella lagstiftningen.