Program och dokumentation

8.15 – 9.45 Frukostseminarium:
"Är EU ETS tillräckligt för att Sverige och EU ska nå sina klimatmål? Behöver EU ETS stärkas och i så fall hur?"
Presentation och diskussion om utmaningar och tänkbara reformer av handelssystemet (IVL och WSP)

Challenges and development of the EU ETS
(Milan Elkerbout, IVL Svenska Miljöinstitutet)
Film 1 
Presentation 0A

Measures to strengthen the EU ETS
(Filippa Pyk och Matts Andersson,WSP)
Film 2 
Presentation 0B

10.00 – 10.15 Presentation av arrangörerna och kort introduktion till handelssystemet
(Ulla Jennische, Naturvårdsverket)
Film 3
Presentation 1

10.15 – 10.45 Myndigheternas kommunikation kring EU ETS
(Kristin Gunnarsson, Naturvårdsverket)
Film 4
Presentation 2

10.45 – 11.00 Departementets arbete med EU ETS
(Ina Müller Engelbrektson, Miljödepartementet)
Film 5
Presentation 3

11.15 – 12.00 Information om Unionsregistret och Information för nya kontohavare
(Energimyndigheten)
Film 6
Presentation 4

13.00 – 14.00 Tilldelning av utsläppsrätter
(Kristin Gunnarsson och Johan Wickström, Naturvårdsverket)
Film 7
Presentation 5

14.00 – 14.30 Inför den fjärde handelsperioden (Jens Månsson och Olle Palmqvist, Naturvårdsverket)
Film 8
Presentation 6

14.45 – 15.15 Info om tillsynsplanering, rapportering av 2019 års utsläpp och andra aktuella frågor
(Olle Palmqvist, Naturvårdsverket)
Film 9
Presentation 7

15.15 – 16.00 Klimatomställning i praktiken – Vilka stödmöjligheter finns och exempel på investeringar i klimatåtgärder inom EU ETS
Film 10
Presentation 8