Program och presentationer

Program och presentationer

09.30 – 09.40 (Kristin Gunnarsson, Naturvårdsverket)
Presentationsrunda och introduktion till dagen

09.40 – 09.55 (Amanda Hagerman och Kristin Gunnarsson, Naturvårdsverket)

Nya MRR & AVR och verifiering av 2018 års utsläpp.

09.55 – 10.20 (Kristin Gunnarsson, Naturvårdsverket)

Processen och tidplanen för ansökan

10.20 – 11.30 (Johan Wickström och Viktor Löfvenberg, Naturvårdsverket)

Allmänt om regelverket

11.30 – 12.30 Lunch 

12.30 – 13.30 (Viktor Löfvenberg, Naturvårdsverket)

Specialregler & mallen för referensdatarapport

13.30 – 14.00 (Johan Wickström, Naturvårdsverket)

Mallen för övervakningsmetodplan (MMP)

14.00 – 14.30 (Olle Palmqvist, Naturvårdsverket)
Verifiering av tilldelningsansökningar