Program och presentationer

10.00 – 10.20 (Therése Sjöberg, Transportstyrelsen och Carola Lindberg, Energimyndigheten)
Om Corsia i den globala kontexten

10.20 – 11.00 (Olle Palmqvist, Naturvårdsverket)
Corsias genomförande i EU och Sverige

11.00 – 12.00 (Olle Palmqvist, Naturvårdsverket)
Corsia & ETS MRV-krav

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 (Olle Palmqvist, Naturvårdsverket)
Forts. Corsia & ETS MRV-krav

13.30 –14.00 (Carola Lindberg, Energimyndigheten och Olle Palmqvist, Naturvårdsverket)
ETS - om biobränslen

13.40 – 14.40 (Titti Norlin, Energimyndigheten)
ETS – om Unionsregistret

14.30 – 15.00 (Olle Palmqvist, Naturvårdsverket)
ETS – Övriga aktuella frågor