Dokumentation från informationsdag för verksamhetsutövare 2018-11-06

Program och presentationer

8.15 – 9.15 Frukostseminarium

Presentation och paneldebatt: Prisuppgång i utsläppshandel – vad innebär det för energimarknader och industri? (Externa föreläsare)

Presentationer (pdf-format):

9.30 – 9.45 Presentation av arrangörerna

9.45 – 10.05 Departementets arbete med EU ETS

Petter Hojem, Miljö- och energidepartementet

10.05 – 10.45 Biogas och EU ETS

Linus Klackenberg, Energigas Sverige

11.00 – 12.00 Information om Unionsregistret och användartekniska frågor

Titti Norlin och Sharmin Chian, Energimyndigheten

Maria Johansson höll samtidigt ett pass för nya kontohavare. Det passet filmades dock inte.

 

12.00 – 13.00 Lunch 

 

13.00 – 14.30

Reformen av EU ETS inför den 4:e handelsperioden

Olle Palmqvist och Roman Hackl, Naturvårdsverket

Tilldelning av utsläppsrätter i den 4:e handelsperioden

Johan Wickström och Kristin Gunnarsson, Naturvårdsverket

  

(Fika)

 

14.50 – 15.10 Naturvårdsverkets nya roll som tillståndsmyndighet

Kristin Gunnarsson, Naturvårdsverket

 

15.15 – 15.45 Parallella presentationer:

”Genomgång av mallen för övervakningsplan och vad som behövs för en tillståndsansökan”

Olle Palmqvist och Roman Hackl, Naturvårdsverket

”Utveckling av Sveriges växthusgasutsläpp”

Johannes Morfeldt, Naturvårdsverket
Detta pass hölls i en separat lokal och filmades inte.

15.45 – 16.00 Rapportering av 2018 års utsläpp

Amanda Hagerman, Naturvårdsverket

16.00 Avslut