Program och presentationer

10.00 – 10.10 (Fredrik Hannerz och Olle Palmqvist, Naturvårdsverket)
Presentationsrunda och introduktion till dagen

10.10 – 11.30 (Johan Wickström, Naturvårdsverket)

11.10 – 12.00 (Sophie Svensson, Swedac)

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.15 (Titti Norlin och Maria Johansson, Energimyndigheten)

13.15 –13.40 (Olle Palmqvist, Naturvårdsverket)

13.40 – 14.40 (Amanda Hagerman och Jens Månsson, Naturvårdsverket) 

14.40-15.00 Fika

15.00 – 15.30 (Gunilla Söderström, Naturvårdsverket)