Dokumentation från informationsdag för verksamhetsutövare 2017-11-28

Program och presentationer

9.30 – 9.45 (Ulla Jennische, Naturvårdsverket)

9.45 – 10.15 (Joshua Prentice, Miljö- och energidepartementet)

10.15 – 10.50 (Pär Ängerheim, Naturvårdsverket)

(Bensträckare)

11.00 – 12.00 (Titti Norlin och Sharmin Chian, Energimyndigheten) 

Maria Johansson höll samtidigt ett pass för nya kontohavare. Det passet filmades dock inte.

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 13.50 (Kristin Gunnarsson, Naturvårdsverket)

Observera: Förtydliganden har gjorts i presentationen i efterhand, speciellt vad gäller orimliga kostnader. Presentationen som visas i filmen är ursprungsversionen.

13.50 – 14.30 (Amanda Hagerman, Olle Palmqvist och Kristin Gunnarsson, Naturvårdsverket)

Observera: Rättelser har gjorts i presentationen i efterhand. Presentationen som visas i filmen är ursprungsversionen.

15.00 – 15.30 (Amanda Hagerman, Naturvårdsverket)

15.30 – 16.00 Frågestund – kom fram och ställ dina frågor till arrangörerna!

16.00 Avslut