Dokumentation från informationsdag för kontrollörer 2017-09-15

Program och presentationer

10.00 – 10.10 (Kristin Gunnarsson, Naturvårdsverket)
Presentationsrunda och introduktion till dagen

10.10 – 10.40 (Pär Ängerheim, Naturvårdsverket)
Verifiering av tilldelningsansökningar 

10.40 – 11.10 (Titti Norlin, Energimyndigheten) 
Information om Unionsregistret 

11.10 – 12.00 (Maria Eklund, Swedac)
Swedac informerar

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 13.50 (Kristin Gunnarsson och Amanda Hagerman, Naturvårdsverket)
Verifiering av 2017 års utsläpp

13.50 – 15.15 (Kristin Gunnarsson och Amanda Hagerman, Naturvårdsverket)
Kategorisering av påpekanden och hur dessa kopplar till förbättringsrapportering

14.30 (ca) Paus för fika

15.15 – 15.30 (Kristin Gunnarsson, Naturvårdsverket)
Aktuella frågor på Naturvårdsverket 

15.30 Avslut