Resultat av anslagen för värdefull natur 2019

Resultat av satsningarna som gjorts under 2019 genom anslag för skydd av värdefull natur och åtgärder för värdefull natur.