Hur Naturvårdsverket behandlar personuppgifter

Här hittar du information om hur personuppgifter behandlas inom Naturvårdsverket. Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter inom verksamheten och behandlar personuppgifter enligt gällande dataskyddsregler.

Sidan senast uppdaterad: 14 maj 2021Sidansvarig: Berit Oscarsson