Utsläppshandel EU ETS

Utsläppshandel.se ger samlad och övergripande information om handel med utsläppsrätter inom EU.

Energimyndigheten administrerar den svenska delen av Unionsregistret. Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet, fattar beslut om tilldelning av  utsläppsrätter, är tillsynsmyndighet och ansvarar för uppföljning av företagens årliga rapportering av utsläpp av växthusgaser.

 


  Viktiga datum

 

31 mars 2019 Verifierad utsläppsrapport för utsläppen 2018 ska vara inlämnad till Naturvårdsverket

31 mars 2019 Utsläppssiffran ska vara noterad i Unionsregistret och godkänd av kontrollören

30 april 2019 Överlämnande av utsläppsrätter i Unionsregistret ska vara genomfört

30 maj 2019 Sista dag att lämna ansöka om tilldelning inför nästa handelsperiod till Naturvårdsverket

12 november 2019 Informationsdag  för verksamhetsutövare på Norra Latin i Stockholm