Utsläppshandel EU ETS

Utsläppshandel.se ger samlad och övergripande information om handel med utsläppsrätter inom EU.

Energimyndigheten administrerar den svenska delen av Unionsregistret. Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet, fattar beslut om tilldelning av  utsläppsrätter, är tillsynsmyndighet och ansvarar för uppföljning av företagens årliga rapportering av utsläpp av växthusgaser.

 


  Viktiga datum

 

1 december 2020 Informationsdag för verksamhetsutövare inom handel med utsläppsrätter.
> Webbsändning

> Agenda för informationsdag (pdf)

Sändningen kommer att kunna ses i efterhand.

31 mars 2021
Verifierad utsläppsrapport för utsläppen 2020 ska vara inlämnad till Naturvårdsverket

31 mars 2021
Utsläppsläppssiffran ska vara noterad och godkänd av kontrollör i Unionsregistret 

30 april 2021
Överlämna utsläppsrätter motsvarande årsutsläppet 2020.