Utsläppshandel EU ETS

Utsläppshandel.se ger samlad och övergripande information om handel med utsläppsrätter inom EU.

Energimyndigheten administrerar den svenska delen av Unionsregistret. Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet, fattar beslut om tilldelning av  utsläppsrätter, är tillsynsmyndighet och ansvarar för uppföljning av företagens årliga rapportering av utsläpp av växthusgaser.

Nyheter

 

 

2019-09-26 Regeringen har fattat beslut om att inte ändra omfattningen av det s.k. Opt-in-beslutet under tilldelningsperioden 2021-2025

 


  Viktiga datum

 

1 jan 2020 Rapportering av 2019 års utsläpp från anläggningar öppnas i E-CO2

15 jan 2020 Ändringar som påverkar beslutad tilldelning avseende innevarande handelsperiod ska vara anmälda till Naturvårdsverket

31 mars 2020 Verifierad utsläppsrapport för utsläppen 2019 ska vara inlämnad till Naturvårdsverket

31 mars 2020 Utsläppssiffran ska vara noterad i Unionsregistret och godkänd av kontrollören

30 april 2020 Överlämnande av utsläppsrätter i Unionsregistret ska vara genomfört

30 juni 2020 Förbättringsrapport ska vara inlämnad till Naturvårdsverket i de fall rapporteringsskyldighet föreligger