Utsläppshandel EU ETS

Utsläppshandel.se ger samlad och övergripande information om handel med utsläppsrätter inom EU.

Energimyndigheten administrerar den svenska delen av Unionsregistret. Naturvårdsverket är tillståndsmyndighet, fattar beslut om tilldelning av  utsläppsrätter, är tillsynsmyndighet och ansvarar för uppföljning av företagens årliga rapportering av utsläpp av växthusgaser.

 


  Viktiga datum

 

14 januari 2021
> Webbinarium för anläggningar (med länk till bifogad pdf)

15 januari 2021 
Sista dag att anmäla nedläggning för anläggningar som ansökt om tilldelning

31 mars 2021
-Sista dag att lämna verifierad utsläppsrapport i E-CO2
-Sista dag att lämna verifierad verksamhetsnivårapport i Naturvårdsverkets e-tjänst
-Sista dag att notera årsutsläppet i Unionsregistret

30 april 2021
Överlämna utsläppsrätter motsvarande årsutsläppet 2020.