Världsarv

Ett världsarv är ovärderligt för mänskligheten och ska skyddas och bevaras för all framtid. Sverige har femton världsarv varav tre har mycket höga naturvärden.

Sidan senast uppdaterad: 2 oktober 2019Sidansvarig: Björn Axel Beier