Kontakta oss

Nedan finns kontaktuppgifter till handläggare som arbetar med handel med utsläppsrätter.

Energimyndigheten ansvarar för den svenska delen av Unionsregistret, registret för utsläppsrätter. Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet och beslutar om tilldelning av utsläppsrätter. Sveriges länsstyrelser är tillståndsmyndigheter för handel med utsläppsrätter. SWEDAC är Sveriges nationella ackrediteringsorgan och ackrediterar kontrollörer som är aktiva inom handelssystemet.

Kontaktuppgifter Naturvårdsverket

E-post: utslappsrapportering@naturvardsverket.se

Frågor om flyget: aviation@naturvardsverket.se

Frågor om tilldelning av utsläppsrätter: tilldelning@naturvardsverket.se

Telefon: 010-698 10 00 (växeln)

Kontaktuppgifter Energimyndigheten

E-post: utslappshandel@energimyndigheten.se

Telefon: 016-544 23 00 (telefontider: måndag – torsdag 9-11 samt 13-15)

Kontaktuppgifter till din Länsstyrelse

Kontaktuppgifter till din Länsstyrelse (Länsstyrelsernas webbplats)

Kontaktuppgifter SWEDAC

Telefon: 0771-99 09 00 (växeln)