Vägledning om utsläppshandel

Naturvårdsverket vägleder myndigheter, företag och andra organisationer som berörs av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter (handelslagen).

Sidan senast uppdaterad: 12 februari 2018Sidansvarig: Kristin Gunnarsson