Lämna in handlingar

Här hittar du information om vilka mallar som gäller för de handlingar som rör tilldelning av utsläppsrätter samt hur dessa ska lämnas in till Naturvårdsverket. Nya e-tjänster ska användas från februari 2021.

Vägledning

Lagstiftning

Referensbibliotek

Sidan senast uppdaterad: 9 mars 2021Sidansvarig: Olle Palmqvist